Triggerpunkt

 

Triggerpunktbehandling

 

 

 

Et triggerpunkt er en knute som kan oppstå i muskulaturen eller huden ved mangel på sirkulasjon i et område.

 

Forårsakes som oftest av enten overbelastning, feilbruk eller ingen bruk av muskler.

 

Noen ganger gir det smerter enten nært eller fjernt fra triggerpunktet, mens andre ganger gir det nedsatt styrke i muskler og sener.

 

Kan og gi utslag i nedsatt koordianasjonsevne, søvnforstyrrelser og svimmelhet.

 

På triggerpunktene brukes både akupressure - trykk på triggerpunktet og massasje, eller en kombinasjon av disse.

 

Dette kan løse opp blokkeringen eller spenningen og kan gjenopprette normal sirkulasjon og bevegelighet i det aktuelle området.

 

For å få bedre utbytte av behandlingen blir de aktuelle muskelgruppene uttøyd eller strukket i tillegg.

 

Hvor mange behandlinger som trengs er avhengig av hvor lenge problemet har vart og hvordan kroppen responderer på teknikkene

 

 

 

Brukes ved:

 

Muskelspenninger

Smerter

Nedsatt bevegelighet og styrke i muskler, sener og ledd